Print on Demand

Servicefinder Trycksakspaket

Fönsterkuvert C4
Tryck i 2 PMS-färger.

Presentationsmapp
Tryck i 2 + 2 svart + PMS
240 g Invercote creato + blank vattenlack.

Bilagor A4 digitaltryck, 100 g obestruket, variabeltryck, unika för varje kund.
Välkomstbrev
Orderbekräftelse
Allmänna villkor
Autogiromedgivande

Kontrollbevisfolder
4 sid A5 digitaltryck 170 g Silk  4 + 4 färger, variabeltryck, unik för varje kund.

Dekal rund, rättvänt och spegelvänd
Tryck i 4 +0 + lack 80 g Macal vit och transparent.