Servicefinder

Presentationsmapp till nya kunder!

Det började med en förfrågan från Servicefinders Kundservicechef Michael Johansson om tryckning av ett A4 blad som skulle tryckas i fyrfärg och distribueras till alla nya kunder. Under mer än ett års arbete utvecklades det till en exklusiv mapp med 5 unika trycksaker anpassade till den nya kunden samt en dekal. På Twitter berättar Servicefinder om vårt samarbete.

Jag har är kund hos Servicefinder sedan 2011 läs mer om vårt samarbete här!
Vi samordnade Servicefinders PDF-filer med tryckeriets och gjorde testkörning med Servicefinders  IT-avdelning så att konverteringarna mellan de olika datasystemen skulle fungera. Från och med att vi erhöll PDF-filer varje torsdag kväll skulle alla enheter till de ca 160 nya kunderna tryckas ”on demand” det vill säga:

Alla enheter utom mappen och dekalen  var personligt anpassad  till varje enskilt nytt kundföretag. Detta skulle ske under fredag till måndag. Därefter tog distributionen över för individuell plockning och istopp för leverans till posten för utskick under tisdagen.